เอกสารเผยแพร่

DOWNLOAD 

 

  • แบบฟอร์มรายงานตามกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมหลังเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
    ขออภัยอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล โดยจะสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้
  • เอกสารประกอบติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

รายชื่อผู้ประสานงานของบริษัทรับใบอนุญาตฯ
กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO NET)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
แบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน